Atbalsta programmas "Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija" konkursu rezultāti:

1.konkursa rezultāti
2.konkursa rezultāti
3.konkursa rezultāti