Noslēdzies 3. kultūras projektu konkurss Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas,Teātra mākslas, Filmu mākslas, Vizuālā mākslas, Kultūras mantojuma,Tradicionālās kultūras, Dizaina un arhitektūras un Starpdisciplināru projektu nozarēs.

Noslēgušies konkursi mērķprogrammās 
“Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs” (LiteratūraMūzikas un dejas māksla,Teātra māksla, Filmu māksla, Vizuālā māksla, Kultūras mantojums,Tradicionālās kultūra, Dizains un arhitektūra)

“Covid-19 ietekmēto kultūras organizāciju ilgtspēja”; 

“Kultūras piedāvājums digitālajā vidē”;

“Kultūras nozares dokumentēšana”;

“Dziesmu un deju svētku kustības amatiermākslas kolektīvu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”;

“Latvijas skolas somas” satura radīšana;

"Latviešu oriģinālmūzika".

Aicinām līgumus pēc iespējas slēgt distancēti! Par līgumu slēgšanas kārtību un nosacījumiem sazināties iepriekš ar attiecīgās nozares kuratoru:

http://www.vkkf.lv/index/par-vkkf/kontaktinformācija.html