VKKF Literatūras nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja

LU Humanitāro zinātņu fakultātes lektore, pētniece. Ar literatūras nozari un muzeoloģiju saistītu projektu vadītāja, kopš 1997. gada strādā izdevējdarbībā, arī kā literārā redaktore un tulkotāja.