Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kultūras mantojuma politikas daļas eksperts. Piedalās kultūras pieminekļu būvnieciskās pārveidošanas pieļaujamības vai nepieciešamības, arī to glābšanas finansēšanas nepieciešamības izvērtēšanas darbā. Arhitekts, kultūras mantojuma apzināšanas un  aizsardzības, tajā skaitā kultūras pieminekļu praktiskās saglabāšanas  jomā darbojas kopš 1970. gada.