LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece, akadēmiskā izdevuma "Latviešu tautasdziesmas" projekta vadītāja.