Kā iesniegt projektu VKKF elektroniskajā sistēmā fiziskai personai

Kā iesniegt projektu VKKF elektroniskajā sistēmā juridiskai personai 

Ja rodas problēmas, piesakoties kā juridiskai personai

Projekta pieteicēja rokasgrāmata

 

Tehnisku jautājumu gadījumā: e-pasts: info@kkf.lv