Īstenojot mērķprogrammu „Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā” tiks nodrošināta daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamība reģionos visa gada garumā. 

Programmas pieteicēju loks bija ierobežots, jo saskaņā ar mērķprogrammas nolikumu konkursā iesniegt un pretendēt uz mērķprogrammas finansējumu varēja tikai noteiktas reģionālas kultūras institūcijas: Vidzemes koncertzāle; Kurzemes filharmonija; Austrumlatvijas koncertzāle; Lielais Dzintars un „Rotko muzejs”.

Kopumā piešķirtā finansējuma apmērs ir 1 050 000 eiro, kas sadalīts šādi:

Programmas mērķis ir finansēt reģionālu kultūras institūciju programmu, kas nodrošina daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamību nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centrā,organizējot Latvijā rezidējošo profesionālās mākslas kolektīvu un mākslinieku, kā arī viesmākslinieku koncertus, izrādes un/vai izstādes, un/vai filmu skates; izglītības programmas, meistarklases un/vai rezidenču programmas; un/vai festivālus.

Rezultāti: https://ej.uz/Kulturas_Centri_24

 

Savukārt mērķprogrammā “Radošo stipendiju programma Ukrainas pilsoņiem” janvārī piešķirtas 3 stipendijas par kopējo summu 5 400 eiro.

 

Rezultāti: https://ej.uz/Ukr_24_1