Oktobrī apstiprināta jauna Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) padome šādā sastāvā:

Dace Jurka, Nacionālās kultūras padomes pārstāve; Dace Bluķe, Latvijas Radošo savienību padomes pārstāve; Nauris Puntulis, Kultūras ministrs; Līga Šulca, Finanšu ministrijas pārstāve; Ināra Dundure, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve; kā arī visi VKKF nozaru priekšsēdētāji: Alise Ģelze, Filmu mākslas nozares priekšsēdētāja; Agrita Ozola, Kultūras mantojuma nozares priekšsēdētāja; Inga Bodnarjuka-Mrazauskas, Literatūras nozares priekšsēdētāja; Edgars Saksons, Mūzikas un dejas mākslas nozares priekšsēdētājs; Agnese Lāce, Dizaina un arhitektūras nozares priekšsēdētāja; Kārlis Krūmiņš, Teātra mākslas nozares priekšsēdētājs; Anete Karlsone, Tradicionālās kultūras nozares priekšsēdētāja; Māris Čačka, Vizuālās mākslas nozares priekšsēdētājs.

Par padomes priekšsēdētāju ievēlēta Dace Bluķe, par padomes priekšsēdētājas vietnieku – Kārlis Krūmiņš.

Dace Bluķe: “Man ir liels prieks pēc ilgāka pārtraukuma atgriezties VKKF padomē. Augstu novērtēju kultūras ministra Naura Puntuļa uzticēšanos, virzot manu kandidatūru padomes priekšsēdētāja amatam, kā arī pārējo padomes locekļu atzinīgos vārdus par mūsu līdzšinējo sadarbību un pozitīvo balsojumu padomes priekšsēdētāja ievēlēšanā. Jaunās padomes sastāvu vērtēju kā ļoti profesionālu, ar kuru kopā, ceru, ka spēsim ne tikai turpināt iesāktos darbus, bet arī risināt vairākus izaicinošus uzdevumus. Piemēram, mazināt nevienlīdzīgo konkurenci konkursos starp nevalstisko sektoru un valsts dotētajām institūcijām, uzlabot projektu vērtēšanas kritērijus, kā arī to ievērošanu ekspertu komisijās, u.c.”

 

VKKF padome ir augstākā VKKF pārvaldes institūcija, to apstiprina Ministru kabinets. VKKF padomes sastāvā ir kultūras ministrs, Finanšu ministrijas, Nacionālās kultūras padomes, Radošo savienību padomes, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji un katras nozaru ekspertu komisijas priekšsēdētājs. Fonda padomes pilnvaru laiks ir divi gadi. Fonda padomes locekļi VKKF padomē drīkst darboties ne vairāk kā vienu pilnvaru laiku pēc kārtas. VKKF lemj par VKKF darbības stratēģiju, nosaka gada prioritātes kultūras projektiem, izsludina un organizē projektu konkursus, sadala fonda līdzekļus kultūras projektu īstenošanai. VKKF padome saskaņā ar apstiprināto VKKF nozaru ekspertu komisiju nolikumu izveido fonda nozaru ekspertu komisijas.

Dace Bluķe ir Liepājas universitātes lektore, muzikoloģe, Liepājas domes deputāte. Absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas muzikoloģijas nodaļu,  Latvijas Kultūras akadēmijā ieguvusi maģistra grādu Kultūras teorijas specialitātē. Bijusi Liepājas Kultūras pārvaldes Kultūrpolitikas nodaļas vadītāja, Liepājas Simfoniskā orķestra izpilddirektore, Latvijas Komponistu savienības valdes priekšsēdētāja. Strādājusi par lektori vairākās augstskolās — Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā, Liepājas Universitātē, biznesa augstskolā "Turība"; bijusi Latvijas Radošo savienību padomes valdes priekšsēdētāja, 13. Saeimas deputāte (iegūstot deputāta pilnvaras uz laiku). Par īpašu veikumu un sasniegumiem Liepājas kultūras dzīvē 2012. gadā saņēmusi Liepājas kultūras balvu; par ieguldījumu Baltijas valstu sadarbības stiprināšanā kultūras jomā 2022 saņēmusi Baltijas asamblejas medaļu.