Līdz 22. septembrim pulksten 12.00 pieņemam pieteikumus mērķprogrammas "Latviešu oriģinālmūzika" projektu konkursā.