Atskaites veidlapa pieejama  - http://vkkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2020/rado%C5%A1o-personu-nodarbin%C4%81t%C4%ABbas-programma/
Atskaite jāiesniedz no 01.10. līdz 16.10.2020., pēc tās saņemšanas un apstiprināšanas divu nedēļu laikā tiks izmaksāta finansējuma 2. daļa. Aizpildītu atskaites veidlapu var nosūtīt uz e-pastu jana@kkf.lv, atsūtīt pa pastu vai ielikt VKKF pasta kastē pie biroja durvīm.