Noslēdzies 1. konkurss "Radošo personu nodarbinātības programmā". Finansējumu saņēmušas 347 radošās personas.

Lūdzam ņemt vērā, ka lielā finansēto projektu skaita dēļ līgumu slēgšana ar VKKF iespējama no 21.07.2020.iepriekš sazinoties par līguma slēgšanas laiku un precizējot datus līgumam ar programmas kuratori Janu Vērdiņu e-pastā jana@kkf.lv  Aicinām pēc iespējas līgumu par piešķirto finansējumu slēgt attālināti - ar pasta vai e-paraksta starpniecību.

Tie iesniedzēji, kas pieteikumus iesnieguši pēc 5. jūlija un iesniegs līdz 31. jūlijam, rezultātus uzzinās pēc 2020. gada 14. augusta. Mainīts programmas nolikums -  uz atbalstu var pretendēt personas, kuru vidējie mēneša ienākumi no saimnieciskās darbības, izņemot ienākumus no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām (AKKA/LAA un LAIPA), pirms nodokļu nomaksas valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā no 2020.gada 13.marta līdz 2020.gada 31.maijam nav bijuši lielāki par 538 euro mēnesī, tādējādi nodrošinot atbalsta saņemšanas iespējas ekonomiski aktīvajām radošajām personām, kuru ienākumi no saimnieciskās darbības ārkārtējās situācijas laikā ir būtiski samazinājušies, tostarp radošām personām, kas saņēma dīkstāves pabalstu, ņemot vērā, ka dīkstāves pabalsts nav uzskatāms kā ienākums no saimnieciskās darbības.