Līdz 2019. gada 18. janvārim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 14. janvārim (pasta zīmogs)) pieņemam pieteikumus mērķprogrammas konkursā "Muzeju nozares attīstības programma".

Līdz 2019. gada 25. janvārim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 21. janvārim (pasta zīmogs)) pieņemam pieteikumus
šā gada 1. kultūras projektu konkursā Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Teātra mākslas, Filmu mākslas, Vizuālās mākslas, Kultūras mantojuma,Tradicionālās kultūras, Dizaina un arhitektūras un Starpdisciplināru projektu nozarēs un
mērķprogrammu konkursos:
"VKKF un Latvijas valsts mežu atbalsts kultūras programmām reģionos";
"Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana";
"Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana".