Filmu mākslas nozares ekspertu komisija
Inga Pērkone-Redoviča - nozares priekšsēdētāja, Jānis Nords, Armands Zvirbulis, Edmunds Jansons, Lelda Ozola, Arta Ģiga, Anna Rozenvalde

Kultūras mantojuma nozares ekspertu komisija
Jānis Asaris - nozares priekšsēdētājs, Jānis Radiņš, Una Sedleniece, Dagnija Baltiņa, Linda Krāģe, Ilze Zariņa, Ilva Kalnāja

Literatūras nozares ekspertu komisija
Sigita Kušnere - nozares priekšsēdētāja, Maira Dobele, Ilva Skulte, Pēteris Jankavs, Mārtiņš Kaprāns, Ilga Erba, Aivars Eipurs

Mūzikas un dejas mākslas nozares ekspertu komisija
Normunds Vīksne - nozares priekšsēdētājs, Antra Dreģe, Iļja Vlasenko, Boriss Avramecs, Inga Saksone, Inese Zagorska, Indriķis Veitners

Dizaina un arhitektūras nozares ekspertu komisija
Ilze Kundziņa - nozares priekšsēdētāja, Velta Holcmane, Miks Pētersons, Edgars Zvirgzdiņš, Anita Neilande, Vilnis Šlars, Ingūna Elere

Teātra mākslas nozares ekspertu komisija
Viesturs Meikšāns - nozares priekšsēdētājs, Inta Balode, Līga Ulberte, Linda Ģībiete, Kārlis Krūmiņš, Jānus Johansons, Mārīte Balode

Tradicionālās kultūras nozares ekspertu komisija
Daina Kraukle - nozares priekšsēdētāja, Dace Reinkopa, Ilmārs Pumpurs, Ivars Cinkuss, Baiba Krogzeme-Mosgorda, Oskars Patjanko, Sarmīte Teivāne

Vizuālās mākslas nozares ekspertu komisija
Māris Čačka - nozares priekšsēdētājs, Māra Ādiņa, Ivars Drulle, Astrīda Rogule, Kristaps Epners, Inga Šteimane, Raitis Šmits