VKKF Padomes sēdē apstiprināti konkursa rezultāti mērķprogrammai „Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma”, kas aizstāj iepriekšējos gados īstenoto mērķprogrammu „Atbalsts kultūras programmām reģionos”, ko finansiāli atbalstīja AS „Latvijas valsts meži”.  

Konkursā par tiesībām organizēt projektu konkursu attiecīgajā reģionā jeb vēsturiskajā zemē bija pieteikušies 7 pretendenti, pieprasot kopējo finansējumu 1 093 047 eiro apmērā, tika apstiprināti 5 pretendentu pieteikumi kopumā 700 300 eiro apmērā (latviešu vēsturiskās zemes – Kurzeme, Latgale, Vidzeme (izņemot Rīgas valstspilsētu), Zemgale un Sēlija).

Tālāk katrs administrators atsevišķi konkrētajā latviešu vēsturiskajā zemē* nodrošina Kultūras programmu projektu konkursu administrēšanu un norisi (izstrādā konkursa nolikumu; organizē iesniegto pieteikumu vērtēšanu u.tml.).

Tālāk tiek izsludināti kultūras projektu konkursi 5 reģionos; aicinām sekot līdzi informācijai VKKF mājaslapā un reģionu programmu administratoru mājaslapās.

 VKKF Padomes priekšsēdētāja Dace Bluķe:

“Padomes sēdē izvērtējām pieteikumus Latviešu vēsturisko zemju attīstības programmu administrēšanai. No vienas puses, tā ir iepriekšējā - Reģionu kultūras programma, no otras puses,  tā ir ar būtisku jaunu papildinājumu, kas orientēts uz atbalstu vēsturisko zemju likuma kultūras komponentei. Pirmo reizi līdzās Latgales, Kurzemes, Vidzemes un  Zemgales programmām būs arī Sēlijas programma. Par to, ka interese par Sēlijas programmu ir liela, liecināja arī tas, ka par programmas administratora tiesībām sacentās vairākas organizācijas.  Jāpiezīmē arī, ka esošajās reģionu programmās mainīsies teritoriju robežas, saskaņā ar vēsturisko zemju likumu. Novēlu veiksmi reģionu iestādēm un organizācijām savu radošo ideju pieteikumu sagatavošanā.“

 

Programmas nosaukums

Finansējuma pieprasītāja organizācija

Piesķirts, EUR 2023.gads

Latgales kultūras programma 2023

"Latgales reģiona attīstības aģentūra"

200 000

Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programma 2023

Vidzemes plānošanas reģions

185 000

Kurzemes kultūras programma 2023

Kurzemes plānošanas reģions

135 300

Zemgales vēsturiskās zemes kultūras programmas 2023'

Zemgales plānošanas reģions

80 000

Sēlijas vēsturiskās zemes kultūras programma

"Partnerība "Kaimiņi""

100 000

 

kopā

700 300

 

Konkursa rezultāti: šeit.

 

Šīs mērķprogrammas mērķi ir: 1) veicināt kvalitatīvas kultūras pieejamību latviešu vēsturiskajās zemēs; 2) veicināt latviešu vēsturisko zemju savdabības izzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu.

Mērķprogramma tiek īstenota, administrējot un organizējot Kultūras programmu projektu konkursus latviešu vēsturiskajās zemēs – Kurzemē, Latgalē, Vidzemē (izņemot Rīgas valstspilsētu), Zemgalē un Sēlijā.

 

Kur meklēt informāciju par konkursiem katrā reģionā:

 

 

 

* Kurzeme, Latgale, Vidzeme, Zemgale un Sēlija (atbilstoši Latviešu vēsturisko zemju likuma 1. pielikumā noteiktajai pilsētu un pagastu piederībai latviešu vēsturiskajām zemēm).