Līdz 20.02.2021. iespējams iesniegt pieteikumus Baltijas Kultūras fonda konkursā. Detalizētāk - https://kulka.ee/programmes/baltic-culture-fund