No 7. novembra līdz 25. novembrim notiek projektu iesniegšana 4 VKKF programmās:

1. “Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi”,
2.  "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts” (visās nozarēs),
3. “Jaunrades veicināšanas stipendiju mērķprogramma”,
4.  Mūža stipendiju programmā.

 

Projektu pieteikumus programmu konkursos var iesniegt

projektu pieteikumu sistēmā https://kkf.kulturaskarte.lv

no 2022. gada 7. novembra līdz 2022. gada 25. novembrim plkst. 23:59

Rezultāti: pēc 22.12.2022.

 

Konkursu nolikumi:

 

Projekta pieteicēja rokasgrāmata, kā arī ieteikumi projektu sagatavošanai un instrukcijas projektu iesniegšanai ŠEIT: http://vkkf.lv/index/noderīgi/ieteikumi-projektu-sagatavošanai.html

E-pasta adrese tehnisku jautājumu gadījumā: info@kkf.lv

 

 

IZMAIŅAS UN IEROBEŽOJUMI:

Aicinām projektu gatavošanā un iesniegšanā pievērst uzmanību vairākiem aspektiem:

           

(*) Saskaņā ar VKKF stratēģiskās sēdes lēmumu (protokols Nr. 12 (444) 15.09.2022.), kas balstīts uz VKKF panākto vienošanos ar Kultūras ministrijas Dejas padomes pārstāvjiem, sākot no 01.01.2023.visi profesionālās dejas projektu pieteikumi VKKF projektu konkursos iesniedzami Teātra mākslas nozarē, definējot to kā Skatuves mākslu nozari, kas sevī ietver teātra mākslu, cirka mākslu un dejas mākslu, tādējādi izveidojot Skatuves mākslu nozari un Mūzikas nozari (VKKF administrācija sagatavos nepieciešamos grozījumus VKKF darbību regulējošos normatīvos aktos nozaru nosaukumu izmaiņām).  

2023.gada VKKF budžetā tiks veikta finansējuma pārdale no Mūzikas un dejas mākslas nozares finansējuma uz Teātra mākslas nozares finansējumu, finansējuma apmēru aprēķinu veicot ņemot vērā vidējo dejas projektiem piešķirto finansējumu Mūzikas un dejas nozarē laika periodā 2018. gads - 2022. gads.

Izsludinot mērķprogrammas “Jaunrades veicināšanas stipendiju mērķprogramma” konkursu, veicamas izmaiņas mērķprogrammas nolikumā, paredzot, ka sākot no 2023.gada janvāra par 1 stipendiju tiek palielināts piešķiramo stipendiju skaits Teātra mākslas nozarē (Skatuves mākslu nozarē 4 stipendijas), attiecīgi par 1 stipendiju samazinot stipendiju skaitu Mūzikas un dejas mākslas nozarē (Mūzikas nozarē 8 stipendijas);

No 01.01.2023. Mūzikas un dejas mākslas nozares ekspertu komisijas loceklis, kas pārzin dejas nozari, līdz 2023. gada maijam tiek iesaistīts kā eksperts Teātra mākslas nozares (Skatuves mākslu nozares) ekspertu komisijas darbā, un 2023.gadā mainoties nozares ekspertu komisijas sastāvam, tiek nodrošināts, ka 2 no ekspertu komisijas locekļiem ir dejas nozares eksperti.

VKKF padome arī vienojās, ka būtu nepieciešama plašāka diskusija ar Kultūras ministrijas dejas mākslas un teātra mākslas padomēm, lai precīzāk definētu Skatuves mākslu nozares prioritātes un nozarē atbalstāmo projektu loku.

Tātad visos 2023. gada projektu konkursos (arī šobrīd – 2022. gada novembrī – izsludinātajos mērķprogrammu "Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi", "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" (visās nozarēs), "Jaunrades veicināšanas stipendiju mērķprogramma" konkursos, kā arī Mūža stipendiju programmā) VISI profesionālās dejas projektu pieteikumi jāiesniedz TEĀTRA mākslas (SKATUVES MĀKSLU) nozarē.