Lūdzam ņemt vērā, ka 2019. gada 2. konkursa projekta finansēšanas līgums papildināts ar punktu 6.6. – “ja Projekta īstenošanas termiņš ir ilgāks par 2019. gada 31. decembri, līdz 2019. gada 10. decembrim iesniegt finanšu starpatskaiti par piešķirtā Finansējuma izlietojumu uz  2019. gada 30. novembri, aizpildot VKKF izstrādāto atskaites veidlapu (pieejama – www.vkkf.lv) un nosūtot to elektroniski excel formātā uz e-pastu – atskaite@kkf.lv”.