Lai stiprinātu Baltijas valstu sadarbību kultūras jomā ir izveidots Baltijas kultūras fonds, kas reizi gadā organizēs kultūras projektu konkursu. 2019. gadā kultūras projektu konkursu organizēs Igaunijas kultūrkapitāla fonds. Pieteikšanās projektu konkursam būs iespējama pēc tam, kad konkursa organizētājs būs izstrādājis pieteikumu dokmentācijas nosacījumus. Detalizētāk - Igaunijas kultūrkapitāla fonda mājaslapā - https://www.kulka.ee/programmes/baltic-culture-fund