Līdz 22. novembrim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 19.11.2019.(pasta zīmogs)) pieņemam pieteikumus mūža stipendiju programmā.