Noslēdzies 1. kultūras projektu konkurss Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas,Teātra mākslas, Filmu mākslas, Vizuālās mākslas, Kultūras mantojuma,Tradicionālās kultūras, Dizaina un arhitektūras un Starpdisciplināru projektu nozarēs.

Noslēgušies konkursi mērķprogrammās: “”Latvijas valsts mežu” un VKKF atbalsts kultūras programmām reģionos”, „Muzeju nozares attīstības programma”, "Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”, "Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”.

Finansējuma saņēmējiem, iepriekš vienojoties par līguma slēgšanas laiku ar nozaru kuratoriem, līgumi jānoslēdz līdz šā gada 22. martam.